Gmina Boguchwała

GOKOM Infrastruktura

Kontakt

Dane teleadresowe

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Suszyckich 9
36-040 Boguchwała
Telefon: 17 871 43 00
FAX: 17 870 12 15
Henryk Babiarz
Prezes Zarządu


Jerzy Opaliński
Prokurent
Kierownik d.s. odpadów
tel. 602 584 230
j.opalinski@go-kom.pl

Sekretariat
tel. 17 87 01 211
tel. 17 87 14 300

Biuro obsługi Klienta
Zbyt - stany wodomierzy
Kasa
tel. 17 8701214

Księgowość
tel. 17 8701217


Tomasz Gąska
Kierownik d.s. usług komunalnych
tel. 666 028 153
t.gaska@go-kom.pl

Gospodarka odpadami
Katarzyna Ciura
tel. 17 8701219
tel. 606 167 536
k.ciura@go-kom.pl

BHP/Szkody
Grzegorz Cisek
tel. 668 135 151

Alternatywny adres e-mail:
zgk@seth.pl
NIP: 813-32-18-073
REGON: 691549311
Nr konta bankowego:
B.S. w Niechobrzu
25 9163 0009 2001 0006 1854 0001

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GOKOM Sp. z o.o. ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
- przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;
- statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez GOKOM Sp. z o.o.
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym GOKOM Sp. z o.o. powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od GOKOM Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję GOKOM Sp. z o. o.na przesłaną wiadomość.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Mapa dojazdu

Adres URL do mapy w Google. Aby pokazać mapkę do odpowiedniej lokalizacji, skorzystaj z wyszukiwarki map Google i wklej link do wyszukanej lokalizacji.

Formularz kontaktowy

Imię *
Nazwisko *
Nazwa firmy
Numer kontaktowy
Adres e-mail
Wiadomość *