Gmina Boguchwała

GOKOM Infrastruktura

Aktualności

 OGŁOSZENIE

 

W związku z bardzo dużym rozbiorem wody na sieci wodociągowej Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców Gminy Boguchwała o oszczędne i rozsądne wykorzystywanie wody przeznaczonej do spożycia. W szczególności ograniczenie wody na cele niezwiązane z potrzebami sanitarno-bytowymi np.:

·       cele rekreacyjne, napełniania basenów,

·       podlewanie i zraszanie trawników i ogrodów warzywnych,

·       mycie pojazdów, fasad budynków.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego występowania wysokich temperatur mogą nastąpić okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.


OGŁOSZENIE

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że z dniem 16.05.2021 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Boguchwała, Czudec, Lubenia i Miasto Rzeszów na lata 2021 -2024. Szczegółowe informacje w zakładce ,,TARYFY".


 

OGŁOSZENIE

GOKOM  Sp. z o.o. w Boguchwale uprzejmie informuje, że od dnia 14/04/2021 r. PSZOK otwarty będzie dodatkowo w każdą środę w godzinach od 14:00 do 18:00.

 


GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. informuje, że z dniem 15.12.2020 r.  zakończono inwestycję realizowaną przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lutoryż do dz. nr ewid. 1533/8; Nosówka do dz. nr ewid. 117/2; Racławówka do dz. nr ewid. 1094/2; Wola Zgłobieńska do dz. nr ewid. 1202" mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie wiejskim gminy Boguchwała w miejscowościach: Lutoryż, Nosówka, Racławówka i Wola Zgłobieńska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji zostało wybudowane ok. 1,2 km sieci wodociągowej i ok. 1,2 km sieci kanalizacji sanitarnej.