Gmina Boguchwała

GOKOM Infrastruktura

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza licytację na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Boguchwała, gmina Boguchwała w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny.

Termin składania ofert do: 09.07.2020 r. godz. 09:30 Termin otwarcia ofert do: 09.07.2020 r. godz. 10:00 Szczegóły w zakładce "Przetargi"

 Sytuacja nadzwyczajna – działanie prewencyjne.

 


GOKOM SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE BIURO OBSŁUGI KLIENTA JEST ZAMKNIĘTE - W SPRAWACH PILNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY.


GOKOM SP. Z O.O. informuje, że w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19,  w trosce o bezpieczeństwo Klientów, Pracowników oraz w celu zapewnienia ciągłości pracy wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie stron.


Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, listownego lub poprzez pocztę elektroniczną.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


PSZOK - OGŁOSZENIE

GOKOM SP. Z O.O. W Boguchwale uprzejmie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK zlokalizowany w Boguchwale przy ul. Kwiatkowskiego 4 wznawia przyjmowanie odpadów od 09/05/2020 r. 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami w zakładce ODPADY.

 


 

 


W sprawie zimowego urzymania dróg gminnych należy kontaktować się z Tomaszem Gąską tel. 666 028 153

 


Informujemy, że z dniem obowiązywania nowej trayfy t.j. od dnia 01.06.2018r  firmą świadczącą usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. , 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 9.

 

Wszelkie informacje dotyczące usług świadczonych w zakresie działalności GOKOM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. publikowane są na stronie internetowej: infrastruktura.go-kom.pl/.

 

 

___________________________________________________________

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. informuje że, zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Leśniczówki w miejscowości Wola Zgłobieńska. W ramach inwestycji zostało wykonane  3,672 km sieci wodociągowej wraz z pompowniami wodociągowymi oraz ok. 2,589 km sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja realizwana była w ramach projektu

,, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie Leśniczówki w miejscowości Wola Zgłobieńska gmina Boguchwała. Budowa kontenerowej pompowni wodociągowej, przebudowa istniejącej pompowni wodociągowej” mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę i przebudowę kontenerowych pompownii wody, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie wiejskim gminy Boguchwała w m. Wola Zgłobieńska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.