Gmina Boguchwała

GOKOM Infrastruktura

Odpady

 OGŁOSZENIE

GOKOM sp. z o.o. w Boguchwale informuje, że worki na odpady zmieszane i segregowane na 2020 r. wydawane będą w dniach:

- 20/02/2020 r. w Domu Kultury w Nosówce w godz. 11:00-17:00

- 20/02/2020 r. w Domu Kultury w Zgłobniu w godz. 11:00-17:00

- dla Mieszkańców Boguchwały od dnia 20/02/2020 r. w siedzibie Zakładu przy ul. Suszyckich 9 (budynek PODR) w godzinach pracy tj.:

od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

 w każdy wtorek od 7:00 do 16:00

 

 

Segregacja odpadów od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Boguchwała, wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory dzielimy Odpady na cztery frakcje.

Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego - szkło, żółtego - metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego - Odpady ulegające biodegradacji.

 

 


 

PSZOK

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 r.
przy ul. Kwiatkowskiego 4, w Boguchwale zlokalizowany jest
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Godziny przyjmowania odpadów:

SOBOTA 8:00 – 16:00

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt).

Dodatkowe informacje dotyczące PSZOK:

 • bez dodatkowych opłat (w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) przyjmowane są od mieszkańców Gminy Boguchwała odpady TYLKO I WYŁĄCZNIE
  z gospodarstw domowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

 • od podmiotów gospodarczych i instytucji oraz z budów odpady przyjmowane są odpłatnie,

 • oddając odpady do PSZOK należy okazać dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Gminy Boguchwała oraz dokument potwierdzający ponoszenie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów na rzecz Gminy Boguchwała.

W PSZOK odbierane będą następujące odpady zebrane selektywnie dostarczone przez właścicieli nieruchomości:

 • papier,

 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielowarstwowe,

 • odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych,

 • odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji),

 • odpady zielone,

 • tekstylia,

 • przeterminowane leki i chemikalia,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z drobnych prac remontowych nie wymagające pozwolenia na budowę,

 • szkło okienne,

 • zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym),

 • zimne popioły,

 • styropiany opakowaniowe.

Informujemy, że w ramach zryczałtowanej opłaty właściciel nieruchomości może oddać do PSZOK poniżej wymienione odpady, które ograniczone są limitem:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe  2 m3/ nieruchomość/ rok,

  odpady wielkogabarytowe 0,5 tony/ nieruchomość/ rok

  opony osobowe 8 szt./ nieruchomość/rok

 • szkło okienne 0,2 m3 /nieruchomość/rok

 • zimne popioły 2 m3 / nieruchomość/rok

 


Selektywna zbiórka odpadów w systemie workowo – kontenerowym

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

 • nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno),

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

 • kartony po mleku i sokach,

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,

 • puszki po konserwach,

 • folię aluminiową,

 • metale kolorowe,

 • kapsle, zakrętki od słoików,

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

 • opakowań po olejach spożywczych i silnikowych,

 • części samochodowych,

 • zużytych baterii i akumulatorów,

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.


UWAGA! Opakowania powinny być puste, wolne od zanieczyszczeń. Z opakowań odkręcamy nakrętki i wrzucamy do surowców. Przed wyrzuceniem zgniatamy plastikowe butelki, puszki i kartony. Zajmują w ten sposób mniej miejsca w domu, a potem także w transporcie.

SZKŁO – pojemnik/worek zielony

Wrzucamy:

 • czyste butelki i słoiki po napojach i żywności (bez korków i zakrętek),

 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców),

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

 • szkła okularowego,

 • szkła żaroodpornego,

 • zniczy z zawartością wosku,

 • żarówek i świetlówek,

 • reflektorów,

 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

 • luster,

 • szyb okiennych i zbrojonych,

 • monitorów i lamp telewizyjnych,

 • termometrów i strzykawek.

UWAGA! Opakowania powinny być wolne od zanieczyszczeń. Nie wyrzucaj potłuczonych kubków i talerzy do pojemnika na szkło. Wyrzuć je do śmieci zmieszanych. Ceramika nie nadaje się do recyklingu.

PAPIER - pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

 • katalogi, ulotki, prospekty,

 • gazety i czasopisma,

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

 • zeszyty i książki,

 • papier pakowy,

 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

 • kartonów po mleku i napojach,

 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

 • tapet,

 • pieluch jednorazowych i podpasek,

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

 • ubrań.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik (należy zakupić brązowy pojemnik w zakresie własnym i zgłosić odbiór odpadów do GOKOM sp. z o.o. w Boguchwale)

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe,

 • resztki jedzenia,

 • skorupki jaj, łupiny orzechów,

 • fusy po kawie, herbacie razem z filtrem papierowym.

Nie wrzucamy:

 • odpady ogrodowe (trawa, gałęzie),

 • zepsutej żywności,kości i ości zwierząt,

 • resztek wędlin, mięs, ryb,

 • odchodów zwierząt,

 • popiołu z węgla kamiennego,

 • papierosów oraz niedopałków

 • leków,

 • drewna impregnowanego,

 • płyt wiórowych i MDF,

 • ziemi i kamieni.

Dodatkowo:

Gmina Boguchwała jest gminą miejsko-wiejską, większość mieszkańców zamieszkuje w budynkach jednorodzinnych. W związku z czym zachęcamy do zagospodarowywania odpadów kuchennych i odpadów z ogrodów w ramach kompostowania na terenie własnej działki. Odpady takie winny być kompostowane we własnym zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

W razie braku możliwości zagospodarowania odpadów biodegradowalnych poprzez kompostowanie istnieje możliwość oddania w/w odpadów nieodpłatnie w bazie GOKOM EKO Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 4, Boguchwała.

Jak kompostować?