Gmina Boguchwała

GOKOM Infrastruktura

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że z dniem 13.05.2021 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Boguchwała, Czudec, Lubenia i Miasto Rzeszów na lata 2021 -2024.

ZGODNIE Z ZATWIERDZONYMI TARYFAMI CENY WODY I ŚCIEKÓW NA TERENIE GMIN: BOGUCHWAŁA, CZUDEC I LUBENIA PRZEDSTAWIAJĄ PONIŻSZE TABELE: