Strona główna 2022-06-28T11:13:12+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

 GOKOM Sp. z o. o.  w obecnej formie organizacyjnej prowadzi działalność od kwietnia 2011 r.
Do chwili obecnej jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Boguchwała. Nasza działalność opiera się o usługi zaspokajające potrzeby wspólnoty samorządowej oraz inne roboty wykonywane na zlecenie Gminy lub zleceniodawców zewnętrznych.
Z głównych zadań do jakich Spółka została powołana wykonujemy następujące prace:
– zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z terenu gminy Boguchwała, gminy Czudec oraz osiedla Zwięczyca w Rzeszowie
– utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała
– wywóz odpadów z terenu gminy Boguchwała
– zimowe utrzymanie dróg gminnych
– remonty i budowa dróg gminnych
– inne prace na zlecenie Urzędu Miejskiego w Boguchwale wynikające z bieżących potrzeb

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

GOKOM Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę eksploatuje sieci wodociągowe magistralne, rozdzielcze o łącznej długości około 300 km. Przedsiębiorstwo eksploatuje trzy Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz. Źródłem poboru wody surowej są studnie głębinowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie SUW. Woda surowa jest wodą czystą bakteriologiczne, co umożliwia jej uzdatnienie bez użycia środków chemicznych.

Przedsiębiorstwo eksploatuje około 370 km sieci kanalizacyjnej oraz 95 pompowni ścieków. Ścieki z terenu Gminy Boguchwała przesyłane są miejskiej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Przedsiębiorstwo wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt niezbędny dla prowadzenia eksploatacji sieci kanalizacyjnych.

ODPADY KOMUNALNE

Gospodarka Komunalna Sp. z .o.o. w Boguchwale zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała. Realizuje usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK dla mieszkańców Gminy Boguchwała. Zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji zbiorowej na ternie Gminy. Wykonuje usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych samochodem asenizacyjnym.

GOKOM Sp. z o.o. w chwili obecnej w zakresie wywozu odpadów komunalnych obsługuje ponad 5000 gospodarstw domowych i 200 podmiotów gospodarczych.

INNE USŁUGI KOMUNALNE

GOKOM Sp. z o. o. zajmuje się również przeprowadzaniem remontów i naprawami dróg gminnych, a także czyszczeniem rowów przydrożnych, koszeniem poboczy i terenów gminnych oraz innych prac związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców Gminy.

Przedsiębiorstwo zabezpiecza zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników o łącznej długości ok. 170 km. Prowadzi budowę przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na zlecenie inwestorów prywatnych, prowadzi rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach wieloletnich planów rozbudowy i modernizacji, a także  świadczy usługi w zakresie: inspekcji TV kanalizacji, udrażniania kanalizacji specjalistycznym sprzętem wysokociśnieniowym, wycinki drzew przy użyciu zwyżki, usługi elektryczne i inne.

Na zlecenie Urzędu Gminy prowadzone jest również schronisko dla bezdomnych psów z terenu gminy Boguchwała.

AKTUALNOŚCI

Wyłączenie wody w Kielanówce i Rzeszowie

31.01.2024|

GOKOM Sp. z o.o. informuje że  nastąpi czasowe wyłączenie wody  w miejscowościach Kielanówka i Rzeszów ul. Staroniwska.

Wyłączenie planowane jest w czwartek  tj. 01.02.2024r r. w godz. 9.00 – 14.

Wyłączeniem objęte będą budynki:

  • Kielanówka  nr 1 – nr 29 – (po prawej stronie drogi powiatowej w kierunku Kielanówki),
  • Rzeszów ul. Staroniwska nr 170 – nr 228 (po prawej stronie drogi powiatowej w kierunku Kielanówki).

W związku z wyłączeniem wodociągu, może nastąpić czasowe obniżenie ciśnienia i pogorszenie jakości dostarczanej wody. W przypadku pogorszenia jakości  wody, prosimy o kontakt z pracownikami Pogotowia wodociągowo kanalizacyjnego, którzy będą dokonywać płukania sieci wodociągowej i przyłączy domowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Terminy wydawania worków na odpady komunalne na 2024 r.

15.01.2024|

– od 17.01.2024 r. (środa) od 7:00 do 15:00 w Biurze Obsługi Klienta (przystanek PKS Boguchwała ul. Suszyckich 7 ) – Boguchwała
– 17.01.2024 r. (środa) od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej
– 17.01.2024 r. (środa) od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Zgłobniu

– 18.01.2024 r. (czwartek) od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Nosówce
– 18.01.2024 r. (czwartek) od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Racławówce (Remiza OSP w Racławówce)

– 23.01.2024 r. (wtorek) od 9:00 do 13:00 w Szkole Podstawowej nr 2 Niechobrz Górny
– 23.01.2024 r. (wtorek) od 13:30 do 18:00 w Remizie OSP – Niechobrz Dolny
– 23.01.2024 r. (wtorek) od 10:00 do 18:00 w Domu Kultury w Zarzeczu

– 24.01.2024 r. (środa) od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Lutoryżu
– 24.01.2024 r. (środa) od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Kielanówce

– 25.01.2024 r. (czwartek) od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Niechobrzu (Rondo)
– 25.01.2024 r. (czwartek) od 8:00 do 18:00 w Budynku wielofunkcyjnym (stadion) w Mogielnicy 209 e

2 STYCZNIA 2024 r.

27.12.2023|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że we wtorek (tj. 02.01.2024r.) biuro obsługi klienta GOKOM  będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

ZOBACZ WIĘCEJ

GOKOM
Sp. z o. o.