Aktualności 2021-09-27T10:33:48+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

AKTUALNOŚCI

Wyłączenie wody Niechobrz

13.05.2022|

GOKOM Sp. z o.o. informuje że we wtorek dnia 17.05.2022r w związku z pracami przy budowie drogi S19,  nastąpi czasowe wyłączenie wody w miejscowości Niechobrz numery budynków: 12 – 26,  oraz 95 – 96c.

Wyłączenie jest planowane w godzinach 8.00 – 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyłączenie wody Rzeszów, Kielanówka

22.04.2022|

GOKOM Sp. z o.o. informuje że w dniu 25.04.2022r nastąpi czasowe wyłączenie wody w miejscowości Rzeszów przy ulicach: Staroniwska i Kresowa i w miejscowości Kielanówka od nr 10 i nr 23 w kierunku Rzeszowa.

Wyłączenie jest planowane w godzinach 8.00 – 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Godziny pracy – Wielki Piątek

11.04.2022|

Gospodarka Komunalna informuje, że w dniu 15.04.2022 r. (Wielki Piątek) Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach od 7:00 do 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wyłączenie wody Rzeszów, Kielanówka

05.04.2022|

GOKOM Sp. z o.o. informuje że w dniu 06 i 07.04.2022r nastąpi czasowe wyłączenie wody w miejscowości Rzeszów przy ulicach: Zielone Wzgórze, Błękitne Wzgórze, Leśne Wzgórze i w miejscowości Kielanówka w rejonie budynków nr 330 – 355 zlokalizowanych po lewej stronie drogi powiatowej jadąc w kierunku Rzeszowa.

Wyłączenie jest planowane w godzinach 8.00 – 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

PSZOK – NIECZYNNY

05.04.2022|

Gospodarka Komunalna informuje, że w dniu 16.04.2022 r. (Wielka Sobota) PSZOK będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Godziny otwarcia PSZOK

05.04.2022|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale uprzejmie informuje, że od dnia 01/04/2022 r. do 31/10/2022 r.  PSZOK otwarty będzie dodatkowo w każdą środę w godzinach od 14:00 do 18:00.

Zmiana adresu bazy technicznej wod-kan

31.03.2022|

GOKOM Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale nr XXXVII.419.2021  z dnia 01.07.2021 r. adres bazy technicznej wod-kan ulega porządkowej zmianie numeracji z dotychczasowego adresu ul. Techniczna 3F na ul. Stanisława Lema 5.

 

Wyłączenie wody Racławówka

25.03.2022|

GOKOM Sp. z o.o. informuje że w dniu 28.03.2022r nastąpi czasowe wyłączenie wody w miejscowości Racławówka w rejonie budynków nr 48 – 51 i 315i – 323 zlokalizowanych przy drodze gminnej  dz. nr ew. 1273 (droga obok zbiornika wodociągowego w Racławówce).

Wyłączenie jest planowane w godzinach 8.00 – 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rozstrzygnięcie konkursu na hasło reklamowe GOKOM

21.03.2022|

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody głównej odbędzie się w czerwcu na Dniach Gminy Boguchwały.

 

 

 

Wyłączenie wody Kielanówka

18.03.2022|

GOKOM Sp. z o.o. informuje że w dniu 21.03.2022r nastąpi czasowe wyłączenie wody w miejscowości Kielanówka w rejonie budynków nr 168 – 267 (poniżej szkoły podstawowej w Kielanówce). Wyłączenie jest planowane w godzinach 8.00 – 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

KONKURS

02.03.2022|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że termin nadsyłania prac został wydłużony do 06.03.2022 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ogłasza konkurs na hasło reklamowe.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie na hasło reklamowe Spółki GOKOM. Do 07.02.2022 roku można przesyłać propozycje oryginalnych, niebanalnych, żartobliwych i tych super poważnych haseł reklamowych na adres e-mail: sekretariat@go-kom.pl z tytułem ”konkurs na hasło reklamowe”. Hasło powinno nawiązywać do działalności GOKOM Sp. z o.o. tj. gospodarka odpadami, dostawa wody i odbiór ścieków.

Najlepsze hasło zostanie wykorzystane do promocji Spółki między innymi: na stronie internetowej, materiałach promocyjnych, ulotkach, banerach itp. Szczegóły w regulaminie.

Nagroda główna: laptop

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

Wymiana wodomierzy

07.02.2022|

GOKOM Sp. z o.o. informuje, że od dnia 14.02.2022 r. rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych w miejscowości Zarzecze.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępniane miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Pracownicy będą posiadać legitymacje służbowe.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 17 871 43 00

Więcej informacji na stronie: https://go-kom.pl/wymiana-wodomierzy/

TERMINY WYDAWANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE NA 2022 r.

13.01.2022|

 

– 11.01.2022 r. (wtorek)  od 9:00 do 13:00 w Szkole Podstawowej  nr 2 Niechobrz Górny

– 11.01.2022 r. (wtorek)  od 13:30 do 18:00 w Remizie OSP – Niechobrz Dolny

– 14.01.2022 r. (piątek)  od 8:00 do 18:00 w Niechobrzu w Domu Kultury (Rondo)

 

– 11.01.2022 r. (wtorek)  od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Nosówce

 

– 13.01.2022 r. (czwartek) od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Zarzeczu

 

 – 14.01.2022 r. (piątek) od 8:00 do 18:00 w Budynku wielofunkcyjnym (stadion) w Mogielnicy 209 e

– 19.01.2022 r. (środa) od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Kielanówce

– 19.01.2022 r. (środa)  od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Lutoryżu

 

– 20.01.2022 r. (czwartek) od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Racławówce (Remiza OSP w Racławówce)

 

– 21.01.2022 r. (piątek) od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej

– 21.01.2022 r. (piątek) od 8:00 do 18:00 w Domu Kultury w Zgłobniu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

11.01.2022|

Burmistrz Boguchwały informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko urzędnicze

Samodzielnego Referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

https://www.bip.boguchwala.pl/18460,18462/18462/art55313.html

KONKURS

04.01.2022|

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ogłasza konkurs na hasło reklamowe.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie na hasło reklamowe Spółki GOKOM. Do 07.02.2022 roku można przesyłać propozycje oryginalnych, niebanalnych, żartobliwych i tych super poważnych haseł reklamowych na adres e-mail: sekretariat@go-kom.pl z tytułem ”konkurs na hasło reklamowe”. Hasło powinno nawiązywać do działalności GOKOM Sp. z o.o. tj. gospodarka odpadami, dostawa wody i odbiór ścieków.

Najlepsze hasło zostanie wykorzystane do promocji Spółki między innymi: na stronie internetowej, materiałach promocyjnych, ulotkach, banerach itp. Szczegóły w regulaminie.

Nagroda główna: laptop

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

PSZOK

03.11.2021|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że od 3 listopada 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kwiatkowskiego w Boguchwale w środy będzie nieczynny. Jednocześnie informujemy, że godziny funkcjonowania PSZOK w soboty pozostają bez zmian tj. od 8:00 do 16:00.

Apel o rozsądne korzystanie z wody przeznaczonej do spożycia

06.08.2021|

W związku z bardzo dużym rozbiorem wody na sieci wodociągowej Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców Gminy Boguchwała o oszczędne i rozsądne wykorzystywanie wody przeznaczonej do spożycia. W szczególności ograniczenie wody na cele niezwiązane z potrzebami sanitarno-bytowymi np.:
• cele rekreacyjne, napełniania basenów,
• podlewanie i zraszanie trawników i ogrodów warzywnych,
• mycie pojazdów, fasad budynków.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego występowania wysokich temperatur mogą nastąpić okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

06.08.2021|

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że z dniem 16.05.2021 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Boguchwała, Czudec, Lubenia i Miasto Rzeszów na lata 2021 -2024. Szczegółowe informacje w zakładce TARYFY.

Inwestycje 2014-2020

06.08.2021|

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. informuje, że z dniem 15.12.2020 r. zakończono inwestycję realizowaną przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lutoryż do dz. nr ewid. 1533/8; Nosówka do dz. nr ewid. 117/2; Racławówka do dz. nr ewid. 1094/2; Wola Zgłobieńska do dz. nr ewid. 1202″ mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie wiejskim gminy Boguchwała w miejscowościach: Lutoryż, Nosówka, Racławówka i Wola Zgłobieńska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach inwestycji zostało wybudowane ok. 1,2 km sieci wodociągowej i ok. 1,2 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Połączenie spółek

25.02.2021|

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.02.2021 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. NIP 5170362928 ze spółką działającą pod firmą Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki GOKOM Infrastruktura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej na spółkę Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkę przejmującą.

Na mocy art. 494 § 1 k.s.h. z dniem połączenia spółek Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. stała się następcą prawnym i wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o., w tym także w prawa i obowiązki wynikające z umów, które łączyły dotychczas GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. z kontrahentami.

GOKOM
Sp. z o. o.