Aktualności 2021-09-27T10:33:48+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

AKTUALNOŚCI

Przerwa w dostawie wody Lutoryż

15.11.2021|

GOKOM Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.11.2021 r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Lutoryż.

Rejon objęty wyłączeniem: budynki nr 1 – 195 (lewa strona drogi powiatowej jadąc od drogi krajowej w kierunku domu ludowego).

Planowane godziny wyłączenia wody od 8:00 do 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

PSZOK

03.11.2021|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że od 3 listopada 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kwiatkowskiego w Boguchwale w środy będzie nieczynny. Jednocześnie informujemy, że godziny funkcjonowania PSZOK w soboty pozostają bez zmian tj. od 8:00 do 16:00.

Przerwa w dostawie wody dla miejscowości Babica

28.09.2021|

GOKOM Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.09.2021 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Babica.

Planowane godziny wyłączenia wody od 8:00 do 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Skrócone godziny pracy – 01.10.2021 r. (tj. piątek)

27.09.2021|

Informujemy, że w piątek 01.10.2021 r. Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. będzie czynna do godziny 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przerwa w dostawie wody

27.09.2021|

GOKOM Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.09.2021 r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Lutoryż od numery 451 do 485.

Planowane godziny wyłączenia wody od 8:00 do 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Apel o rozsądne korzystanie z wody przeznaczonej do spożycia

06.08.2021|

W związku z bardzo dużym rozbiorem wody na sieci wodociągowej Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców Gminy Boguchwała o oszczędne i rozsądne wykorzystywanie wody przeznaczonej do spożycia. W szczególności ograniczenie wody na cele niezwiązane z potrzebami sanitarno-bytowymi np.:
• cele rekreacyjne, napełniania basenów,
• podlewanie i zraszanie trawników i ogrodów warzywnych,
• mycie pojazdów, fasad budynków.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego występowania wysokich temperatur mogą nastąpić okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

06.08.2021|

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że z dniem 16.05.2021 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Boguchwała, Czudec, Lubenia i Miasto Rzeszów na lata 2021 -2024. Szczegółowe informacje w zakładce TARYFY.

Godziny otwarcia PSZOK

06.08.2021|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale uprzejmie informuje, że od dnia 14/04/2021 r. PSZOK otwarty będzie dodatkowo w każdą środę w godzinach od 14:00 do 18:00.

Inwestycje 2014-2020

06.08.2021|

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. informuje, że z dniem 15.12.2020 r. zakończono inwestycję realizowaną przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lutoryż do dz. nr ewid. 1533/8; Nosówka do dz. nr ewid. 117/2; Racławówka do dz. nr ewid. 1094/2; Wola Zgłobieńska do dz. nr ewid. 1202″ mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie wiejskim gminy Boguchwała w miejscowościach: Lutoryż, Nosówka, Racławówka i Wola Zgłobieńska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach inwestycji zostało wybudowane ok. 1,2 km sieci wodociągowej i ok. 1,2 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Połączenie spółek

25.02.2021|

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.02.2021 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. NIP 5170362928 ze spółką działającą pod firmą Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki GOKOM Infrastruktura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej na spółkę Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkę przejmującą.

Na mocy art. 494 § 1 k.s.h. z dniem połączenia spółek Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. stała się następcą prawnym i wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o., w tym także w prawa i obowiązki wynikające z umów, które łączyły dotychczas GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. z kontrahentami.

GOKOM
Sp. z o. o.