Apel o oszczędne korzystanie z wody przeznaczonej do spożycia

//Apel o oszczędne korzystanie z wody przeznaczonej do spożycia

W związku z panującą suszą i bardzo dużym rozbiorem wody, Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców Gminy Boguchwała o oszczędne i rozsądne wykorzystywanie wody przeznaczonej do spożycia.

W szczególności należy zaprzestać wykorzystania wody na cele niezwiązane z potrzebami sanitarno-bytowymi np.:
• cele rekreacyjne, napełniania basenów,
• podlewanie i zraszanie trawników i ogrodów warzywnych,
• mycie kostki brukowej, pojazdów, fasad budynków.

Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu lub czasowe wyłączenia wody.

2022-06-03T09:37:29+02:00 03.06.2022|