Odpady 2021-09-15T08:37:03+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

ODPADY

OGŁOSZENIE

Gospodarka Komunalna sp. z o.o. w Boguchwale uprzejmie informuje, że w dniu 04.06.2021 r. tj. piątek biuro będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

GOKOM sp. z o.o w Boguchwale uprzejmie informuje, że od dnia 14/04/2021 r. do końca października 2021 r. PSZOK otwarty będzie dodatkowo w każdą środę w godzinach od 14:00 do 18:00.

OGŁOSZENIE

GOKOM sp. z o.o. w Boguchwale uprzejmie informuje, że worki na odpady zmieszane i segregowane na 2021 r. można odbierać w siedzibie Zakładu przy ul.Suszyckich 9 w Boguchwale (budynek Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego) w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe) uiszcza się do Urzędu Gminy Boguchwała. Informacje dotyczące stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguchwała można sprawdzić tutaj:
System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – Gmina Boguchwała


Z uwagi na występujący stan epidemii i związane z tym zagrożenia, zmuszeni jesteśmy wprowadzić dodatkowe zasady korzystania z PSZOK, obowiązujące do odwołania:

1. Na terenie PSZOK będziemy obsługiwać jednocześnie max trzech klientów. Pozostali klienci zobowiązani są do czekania w kolejce poza terenem PSZOK.

2. Odpady do PSZOK może dostarczać tylko i wyłącznie jedna osoba, chyba że rozładunek wymusza obecność dwóch osób (prosimy o nieprzyjeżdżanie do PSZOK z dziećmi).

3. Osoby dostarczające odpady do PSZOK muszą mieć:

– zakryte przy pomocy szalika, chusty lub maseczki usta i nos

– na rękach rękawiczki ochronne.

Spełnienie tych warunków umożliwia wpuszczenie na teren PSZOK.

4. Obsługa PSZOK wskaże miejsce, gdzie klienci winni samodzielnie złożyć dostarczone posegregowane odpady. Pracownicy PSZOK, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą udzielać żadnej pomocy przy rozładunku odpadów.

5. Kolejny klient (pojazd) zostanie wpuszczony na teren PSZOK po zkończeniu obsługi poprzedniego klienta.

Ze względu na zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz naszym pracownikom zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i posegregowanie odpadów w taki sposób, aby ich rozładunek czasowo ograniczyć do minimum.

Za utrudnienia przepraszamy.

NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW DO PSZOK

Uprzejmie informujemy, że:

  • w PSZOK przyjmowane będą odpady za okazaniem aktualnego dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami na rzcz Gminy Boguchwała
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE przyjmowany będzie tylko kompletny tj. lodówka z agregatem, telewizory kompletne itp.
  • opakowania po przeterminowanych farbach, środkach ochrony roślin oraz przeterminowane leki tylko z oryginalnymi etykietami.

Szczegółowe informacje, zmiany oraz objaśnienia zawarte są w Regulaminie PSZOK oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu (na dole strony).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.