Odpady 2022-07-01T08:32:27+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

ODPADY

OGŁOSZENIE

GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale uprzejmie informuje, że od dnia 01/04/2022 r. do końca października 2022 r. PSZOK otwarty będzie dodatkowo w każdą środę w godzinach od 14:00 do 18:00.

OGŁOSZENIE

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale uprzejmie informuje, że w dniu 04.06.2021 r. tj. piątek biuro będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale uprzejmie informuje, że od dnia 14/04/2021 r. do końca października 2021 r. PSZOK otwarty będzie dodatkowo w każdą środę w godzinach od 14:00 do 18:00.

OGŁOSZENIE

GOKOM sp. z o.o. w Boguchwale uprzejmie informuje, że worki na odpady zmieszane i segregowane na 2021 r. można odbierać w siedzibie Zakładu przy ul.Suszyckich 9 w Boguchwale (budynek Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego) w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe) uiszcza się do Urzędu Gminy Boguchwała. Informacje dotyczące stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguchwała można sprawdzić tutaj:
System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – Gmina Boguchwała

NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW DO PSZOK

Uprzejmie informujemy, że:

  • w PSZOK odpady przyjmowane będą TYLKO za okazaniem Karty użytkownika PSZOK
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE przyjmowany będzie tylko kompletny tj. lodówka z agregatem, telewizory kompletne itp.
  • opakowania po przeterminowanych farbach, środkach ochrony roślin oraz przeterminowane leki tylko z oryginalnymi etykietami.

Szczegółowe informacje, zmiany oraz objaśnienia zawarte są w Regulaminie PSZOK oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu (na dole strony).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

Informacje dodatkowe:

  1. Na terenie PSZOK będziemy obsługiwać jednocześnie max trzech klientów. Pozostali klienci zobowiązani są do czekania w kolejce poza terenem PSZOK.
  2. Na terenie PSZOK obowiązuje zakaz przebywania osób niepełnoletnich.
  3. Obsługa PSZOK wskaże miejsce, gdzie klienci winni samodzielnie złożyć dostarczone posegregowane odpady.
  4. Kolejny klient (pojazd) zostanie wpuszczony na teren PSZOK po zakończeniu obsługi poprzedniego klienta.
  5. Na terenie PSZOK można przebywać tylko w godzinach jego otwarcia i tylko na czas rozładunku odpadów.

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa Państwu oraz naszym pracownikom zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i posegregowanie odpadów  w taki sposób, aby ich rozładunek czasowo ograniczyć do minimum.