Ogłoszenie

//Ogłoszenie

KARTA PSZOK

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2022 r. ulega zmianie regulamin PSZOK. Skorzystanie będzie możliwe TYLKO za okazaniem Karty użytkownika PSZOK.

Brak przedstawienia Karty użytkownika PSZOK spowoduje, że obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

W celu odebrania karty użytkownika PSZOK prosimy zapoznać się z regulaminem wydawania karty użytkownika PSZOK.

2022-06-30T14:43:46+02:00 30.06.2022|