Połączenie spółek

//Połączenie spółek

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.02.2021 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. NIP 5170362928 ze spółką działającą pod firmą Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki GOKOM Infrastruktura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej na spółkę Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkę przejmującą.

Na mocy art. 494 § 1 k.s.h. z dniem połączenia spółek Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. stała się następcą prawnym i wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o., w tym także w prawa i obowiązki wynikające z umów, które łączyły dotychczas GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. z kontrahentami.

2021-07-14T11:55:41+02:00 25.02.2021|