Przyłączenie do sieci 2022-11-14T07:32:42+01:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

Przyłączenie do sieci

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej nowego budynku:

KROK I

DO WARUNKÓW ZABUDOWY potrzebujesz: ,,zapewnienia dostawy wody lub odbioru ścieków sanitarnych” – uzupełniony i podpisany wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków wraz z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym z zaznaczonym położeniem obiektu względem istniejącej sieci wod-kan składasz w sekretariacie firmy, przesyłasz na adres 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 9, lub wysyłasz podpisany i czytelny skan wniosku z załącznikiem na adres sekretariat@go-kom.pl – czas oczekiwania do 21 dni

KROK II

DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ potrzebujesz  ,,Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej” – uzupełniony i podpisany wniosek o wydanie warunków technicznych wraz z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym z zaznaczonym położeniem obiektu i proponowaną koncepcją wykonania przyłączy wod-kan składasz w sekretariacie firmy, przesyłasz na adres 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 9, lub wysyłasz podpisany i czytelny skan wniosku z załącznikiem na adres sekretariat@go-kom.pl – czas oczekiwania do 21 dni dla budynków jednorodzinnych, do 45 dni w przypadku budynków wielorodzinnych.

Załącznikiem do warunków technicznych jest umowa, dlatego zalecany jest odbiór osobisty lub z pełnomocnictwem.

KROK III

UZGODNIENIE TRASY PRZYŁĄCZY –uzupełniony i podpisany Wniosek o weryfikację planu sytuacyjnego wraz z profilami przyłącza składasz w sekretariacie firmy, przesyłasz na adres 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 9 lub wysyłasz podpisany i czytelny skan wniosku z załącznikami na adres sekretariat@go-kom.pl Do wniosku załączasz plan sytuacyjny przyłączy wod-kan sporządzony na kopii mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych wraz z opisem przyłączy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Zaleca się sporządzenie profili przyłączy i opisu technicznego. – czas oczekiwania około 10 dni.

KROK IV

WYKONANIE PRZYŁĄCZY – min. 7 dni przed rozpoczęciem robót składasz w sekretariacie firmy uzupełniony i podpisany wniosek o przeprowadzenie odbioru technicznego. W przypadku odbiorów końcowych (doprowadzonych do budynków lub zakończonych studnią wodomierzową) przy składaniu wniosku podpisujesz umowę na dostawę wody lub odbiór ścieków, dlatego wymagane jest osobiste złożenie wniosku lub przez osobę posiadającą notarialne pełnomocnictwo.

KROK V

ODBIÓR TECHNICZNY PRZED ZASYPANIEM – po złożeniu wniosku o przeprowadzenie odbioru technicznego opisanego w kroku IV po telefonicznych ustaleniach następuje odbiór techniczny na otwartym wykopie wykonany przez pracownika GOKOM Sp. z  o.o. Po pozytywnym odbiorze zostaje sporządzony protokół odbioru technicznego przyłączy wod-kan przed zasypaniem oraz zamontowany wodomierz główny.

KROK VI

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYŁĄCZY WOD-KAN DO ZAKOŃCZENIA BUDOWY – protokół uzyskasz po okazaniu w dziale technicznym:

  • inwentaryzacji powykonawczej przyłączy wod-kan wniesionej do zasobów geodezyjnych,
  • protokołu odbioru technicznego przyłączy wod-kan przed zasypaniem,
  • protokołu odbioru kolizji z gazociągiem (jeśli występuje),
  • projektu technicznego przyłączy wod-kan.

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej istniejącego budynku:

KROK I

Potrzebujesz  ,,Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej” – uzupełniony i podpisany wniosek o wydanie warunków technicznych wraz z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym z zaznaczonym położeniem obiektu i proponowaną koncepcją wykonania przyłączy wod-kan składasz w sekretariacie firmy, przesyłasz na adres 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 9, lub wysyłasz podpisany i czytelny skan wniosku z załącznikiem na adres sekretariat@go-kam.pl – czas oczekiwania do 21 dni.

KROK II

UZGODNIENIE TRASY PRZYŁĄCZY – uzupełniony i podpisany Wniosek o weryfikację planu sytuacyjnego wraz z profilami przyłącza składasz w sekretariacie firmy, przesyłasz na adres 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 9 lub wysyłasz podpisany i czytelny skan wniosku z załącznikami na adres sekretariat@go-kam.pl Do wniosku załączasz plan sytuacyjny przyłączy wod-kan sporządzony na kopii mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych wraz z opisem przyłączy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Zaleca się sporządzenie profili przyłączy i opisu technicznego – czas oczekiwania do 10 dni.

KROK III

WYKONANIE PRZYŁĄCZY – min. 7 dni przed rozpoczęciem robót składasz w sekretariacie firmy uzupełniony i podpisany wniosek o przeprowadzenie odbioru technicznego. W przypadku odbiorów końcowych (doprowadzonych do budynków lub zakończonych studnią wodomierzową) przy składaniu wniosku podpisujesz umowę na dostawę wody lub odbiór ścieków, dlatego wymagane jest osobiste złożenie wniosku lub przez osobę posiadającą notarialne pełnomocnictwo.

KROK IV

ODBIÓR TECHNICZNY PRZED ZASYPANIEM – po złożeniu wniosku o przeprowadzenie odbioru technicznego opisanego w Kroku III po telefonicznych ustaleniach następuje odbiór techniczny na otwartym wykopie wykonany przez pracownika GOKOM Sp.z  o.o. Po pozytywnym odbiorze zostaje sporządzony protokół odbioru technicznego przyłączy wod-kan przed zasypaniem oraz zamontowany wodomierz główny.

KROK V

INWENTARYZACJA PRZYŁĄCZY – zlecasz uprawnionemu geodecie sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej przyłączy wod–kan w celu wniesienia trasy wykonanych przyłączy do zasobów geodezyjnych.