Segregacja odpadów 2024-01-11T16:22:10+01:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

Segregacja odpadów

SEGREGACJA ODPADÓW

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale wprowadziła selektywną zbiórkę odpadów w systemie u „źródła” w 2004 roku. Od tego czasu sukcesywnie rozwijamy tą działalność systematycznie ją modyfikując i wprowadzając nowe rozwiązania. Dlatego też, niezwykle ważne jest, aby każdy wytwórca odpadów uczestniczył w procesie ich segregacji i selektywnej zbiórki już na etapie przekazywania ich firmie komunalnej. Prowadzona prawidłowo segregacja i selektywna zbiórka odpadów przyczyni się do tego, że będziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym środowisku, dokładając tym samym „swoją cegiełkę” do ogólnej poprawy stanu otaczającego nas środowiska naturalnego.

Segregacja i selektywna zbiórka odpadów jaką każdy może prowadzić w swoim domu polega na zbieraniu i gromadzeniu odpadów w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.

Prowadzona prawidłowo segregacja to jedna z kluczowych metod ograniczania ilości odpadów kierowanych na składowiska. Wstępna segregacja jaką możemy prowadzić w naszych domach pozwala nam na przeprowadzenie skuteczniejszej i znacznie dokładniejszej segregacji wtórnej jaką prowadzi się na specjalnych liniach sortowniczych. Odseparowane surowce kieruje się do odzysku lub recyklingu.

W obecnym stanie prawnym to samorządy określają, rodzaj i ilość frakcji, na które odpady mają być posegregowane. Jednak główne grupy surowców wtórnych oraz oznaczenia pojemników, do których mają trafiać w całym kraju są zbliżone, i tak:

  • kolor niebieski – to pojemnik lub worek przeznaczony na makulaturę;
  • kolor zielony – to pojemnik lub worek przeznaczony na szkło;
  • kolor żółty – to pojemnik lub worek przeznaczony na tworzywa sztuczne i metale
  • kolor brązowy – to pojemnik lub worek przeznaczony na bioodpady
  • kolor czarny – to pojemnik lub worek przeznaczony na zmieszane odpady komunalne.

Szanowny Właścicielu gospodarstwa domowego, jeśli mieszkasz na terenie Gminy Boguchwała

złóż deklarację o wysokości opłaty za odbiór odpadów z twojej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w niej pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów

Pobierz

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w następujący sposób:
– dostarczyć wypełnioną deklarację do Urzędu Miejskiego w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
– przesłać wypełnioną deklarację w wersji papierowej pod adres: Urząd Miejski w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała,
– za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdują się na stronie internetowej Gminy Boguchwała pod adresem  https://www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/4861-ochrona-srodowiska/4892-system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi.html

Harmonogramy odbioru odpadów na terenie gminy Boguchwała: