Taryfa i regulamin 2023-02-07T14:50:54+01:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

Taryfa i regulamin

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że z dniem 14.02.2023 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Boguchwała, Miasto Rzeszów, Czudec, Lubenia na lata 2023 -2025.

Zgodnie z zatwierdzonymi taryfami ceny wody i ścieków na terenie gminy Boguchwała przedstawiają poniższe tabele:

Wysokość opłat za 1m3 wody oraz opłat stałych na okres 3 lat ( w zł, netto)

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usługrodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
012345
1Grupa 1-cena wody zł/m34,164,254,31
-stawka opłaty abonamentowej8,248,358,40
2Grupa 2-cena wody zł/m34,164,254,31
-stawka opłaty abonamentowej6,426,506,70
3Grupa 3-cena wody zł/m34,164,254,31
-stawka opłaty abonamentowej3,703,934,59
4Grupa 4-cena wody zł/m34,164,254,31
-stawka opłaty abonamentowej9,889,9210,50
5Grupa 5-cena wody zł/m35,175,305,37
-stawka opłaty abonamentowej1985,552165,562414,90

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Wysokość opłat za 1m3 ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat ( w zł, netto)

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usługrodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
012345
1Grupa 1-cena ścieków
zł/m3
7,638,048,26
-stawka opłaty abonamentowej8,728,808,90
2Grupa 2-cena ścieków
zł/m3
7,638,048,26
-stawka opłaty abonamentowej4,114,254,35
3Grupa 3-cena ścieków
zł/m3
7,638,048,26
-stawka opłaty abonamentowej7,787,998,19
4Grupa 4-cena ścieków
zł/m3
7,638,048,26
-stawka opłaty abonamentowej14,7414,9515,30

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Zgodnie z zatwierdzonymi taryfami ceny wody i ścieków na terenie gminy Miasto Rzeszów na lata 2023-2025 przedstawiają poniższe tabele:

Wysokość opłat za 1m3 wody oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto)

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usługrodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
012345
1Grupa 1-cena wody zł/m34,514,574,62
-stawka opłaty abonamentowej8,008,509,00
2Grupa 2-cena wody zł/m34,514,574,62
-stawka opłaty abonamentowej6,006,507,00
3Grupa 3-cena wody zł/m34,514,574,62
-stawka opłaty abonamentowej10,0010,5011,00
4Grupa 4-cena wody zł/m34,514,574,62
-stawka opłaty abonamentowej13,0014,0015,00
5Grupa 5-cena wody zł/m310,0010,0010,00
-stawka opłaty abonamentowej381,81378,09378,28

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2), i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Wysokość opłat za 1m3 ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto)

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usługrodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
012345
1Grupa 1-cena ścieków
zł/m3
8,788,989,18
-stawka opłaty abonamentowej7,508,008,50
2Grupa 2-cena ścieków
zł/m3
8,788,989,18
-stawka opłaty abonamentowej6,006,507,00
3Grupa 3-cena ścieków
zł/m3
8,788,989,18
-stawka opłaty abonamentowej10,0010,5011,00
4Grupa 4-cena ścieków
zł/m3
8,788,989,18
-stawka opłaty abonamentowej13,0014,0015,00

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2), i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Taryfa sezonowa dla posiadaczy dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zużytej obowiązuje od 15. kwietnia do 15. września. Cena wody bezpowrotnie zużytej w tym okresie będzie dodatkowo płatna. Sposób rozliczenia przedstawia następująca tabela:

Wysokość cen dla posiadaczy podliczników

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłatUwagi - sposób rozliczenia
taryfowa grupa odbiorców usługrodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1234567
2Wszyscy odbiorcy usług, korzystający z podlicznika-cena wody zł/m3 netto4,164,254,31woda zużyta na cele socjalno-bytowe rozliczana wg wskazań wodomierza głównego
3Wszyscy odbiorcy usług, korzystający z podlicznika-cena wody zł/m3 netto3,743,874,02woda zużyta na cele podlewania rozliczana wg wskazań podlicznika w okresie wegetacji roślin
4Ogółem za podlewanie (1+2)-cena wody zł/m3 netto7,908,128,33rozliczenie sumy wskazań podlicznika i wodomierza głównego (w części dotyczącej podlewania)

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że z dniem 13.05.2021 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Boguchwała, Czudec, Lubenia i Miasto Rzeszów na lata 2021 -2024.

Zgodnie z zatwierdzonymi taryfami ceny wody i ścieków na terenie gmin: Boguchwała, Czudec i Lubenia przedstawiają poniższe tabele:

Wysokość opłat za 1m3 wody oraz opłat stałych na okres 3 lat ( w zł, netto)

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usługrodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
012345
1Grupa 1-cena wody zł/m33,923,963,98
-stawka opłaty abonamentowej4,474,474,47
2Grupa 2-cena wody zł/m33,923,963,98
-stawka opłaty abonamentowej4,474,474,47
3Grupa 3-cena wody zł/m33,923,963,98
-stawka opłaty abonamentowej9,599,599,59
4Grupa 4-cena wody zł/m33,923,963,98
-stawka opłaty abonamentowej11,2211,2211,22
5Grupa 5-cena wody zł/m34,664,704,71
-stawka opłaty abonamentowej---

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Wysokość opłat za 1m3 ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat ( w zł, netto)

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usługrodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
012345
1Grupa 1-cena ścieków
zł/m3
6,566,646,66
-stawka opłaty abonamentowej7,377,377,37
2Grupa 2-cena ścieków
zł/m3
6,566,646,66
-stawka opłaty abonamentowej6,376,376,37
3Grupa 3-cena ścieków
zł/m3
6,566,546,66
-stawka opłaty abonamentowej12,4912,4912,49
4Grupa 4-cena ścieków
zł/m3
6,566,546,66
-stawka opłaty abonamentowej8,768,768,76

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Zgodnie z zatwierdzonymi taryfami ceny wody i ścieków na terenie gminy Miasto Rzeszów przedstawiają poniższe tabele:

Wysokość opłat za 1m3 wody oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto)

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usługrodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
012345
1Grupa 1-cena wody zł/m33,923,963,98
-stawka opłaty abonamentowej4,124,124,12
2Grupa 2-cena wody zł/m33,923,963,98
-stawka opłaty abonamentowej3,123,123,12
3Grupa 3-cena wody zł/m33,923,963,98
-stawka opłaty abonamentowej9,249,249,24
4Grupa 4-cena wody zł/m33,923,963,98
-stawka opłaty abonamentowej10,5810,5810,58
5Grupa 5-cena wody zł/m34,664,704,71
-stawka opłaty abonamentowej10,5810,5810,58

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2), i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Wysokość opłat za 1m3 ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto)

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usługrodzaj cen i stawek opłatw okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyw okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
012345
1Grupa 1-cena ścieków
zł/m3
6,566,646,66
-stawka opłaty abonamentowej7,377,377,37
2Grupa 2-cena ścieków
zł/m3
6,566,646,66
-stawka opłaty abonamentowej6,376,376,37
3Grupa 3-cena ścieków
zł/m3
6,566,546,66
-stawka opłaty abonamentowej12,4912,4912,49
4Grupa 4-cena ścieków
zł/m3
6,566,546,66
-stawka opłaty abonamentowej8,768,768,76

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2), i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.