INWESTYCJA

//INWESTYCJA

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że z dniem 06.07.2022 r. zakończono inwestycje realizowaną przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kielanówka i m. Racławówka, budowa pompowni wodociągowej w m. Racławówka”  mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie wiejskim gminy Boguchwała w miejscowościach: Kielanówka i Racławówka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach inwestycji zostało wybudowane 0,532 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowa pompownia wody oraz 0,015 km sieci wodociągowej.

                                                           

 

2022-10-20T14:56:31+02:00 20.07.2022|