Ogłoszenie o planowanej kontroli wpięć do kanalizacji sanitarnej

//Ogłoszenie o planowanej kontroli wpięć do kanalizacji sanitarnej

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje że od poniedziałku, tj. 15.05.2023 r. rozpocznie kontrolę wpięć do kanalizacji sanitarnej w związku z zaobserwowanym zjawiskiem wpływania wód opadowych do sieci kanalizacyjnej.

Zwracamy się do wszystkich naszych Odbiorców o sprawdzenie poprawności wykonania rozwiązań technicznych na terenie swoich posesji (m.in. w zakresie odprowadzania wód z rynien dachowych, kratek ściekowych zlokalizowanych na podjazdach i utwardzonych podwórzach, drenaży, itp.) oraz jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2023 r. W przypadku potrzeby wydłużenia w/w terminu należy o zaistniałej sytuacji poinformować GOKOM Sp. z o.o.

Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o planowanej kontroli wpięć do kanalizacji sanitarnej

2023-05-10T10:42:55+02:00 10.05.2023|