Wymiana wodomierzy 2024-04-05T14:31:56+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

Wymiana wodomierzy

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że rozpoczynamy realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych w miejscowościach: Zarzecze, Lutoryż, Boguchwała(tylko odbiorcy wody z sieci GOKOM) i Niechobrz.

W związku z modernizacją i rozwojem  systemów monitoringu sieci wodociągowych wymaganych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Europejski Zielony Ład wprowadzających nowe wymagania w zakresie oceny jakości usług wodociągowych i obowiązek redukcji wycieków wody został przez naszą Spółkę wdrożony program wymiany wodomierzy analogowych na wodomierze elektroniczne z systemem zdalnego odczytu danych bez konieczności wchodzenia do budynku kontrahenta oraz z możliwością wykrywania awarii i nieprawidłowościach na instalacjach wodociągowych użytkowników. 

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępniane miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

W okresie poprzedzającym czynności związane z wymianą wodomierza powinni Państwo rozważyć potrzebę naprawy bądź uzupełnienia węzła wodomierzowego o niezbędne wymagane prawem wyposażenie (tj. zawory odcinające, zawory zwrotne, zawory antyskażeniowe itp.) Istnieje możliwość uzupełnienia takiego węzła wodomierzowego przez naszych pracowników pod warunkiem zapłaty przez Państwa za niezbędne do montażu, zużyte materiały. Orientacyjny koszt materiałów niezbędnych do uzupełnienia węzła wodomierzowego to ok. 80 – 100 zł – w zależności od ilości potrzebnych części. Montaż części w ramach wymiany wodomierza. W przypadkach wymagających większego zakresu prac (koszt materiałów pow. 100 zł netto) będzie obowiązywała oferta indywidualna.

Przed wymianą wodomierza znajdującego się w studni wodomierzowej, w wypadku stwierdzenia nieszczelności studni wodomierzowej, może zaistnieć potrzeba uprzedniego jej uszczelnienia lub wymiany na nową przez właścicieli posesji. O takiej potrzebie, a także ewentualnie o potrzebie podjęcia innych czynności technicznych związanych z montażem wodomierza zostaniecie Państwo poinformowani ustnie podczas wizyty, a w razie potrzeby również pisemnie.

Czynności związane z wymianą wodomierzy, będą realizowane przez pracowników GOKOM Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 20:00. Pracownicy wchodzący w skład zespołów dokonujących wymiany wodomierzy, będą posiadali legitymacje służbowe. Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy, sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora, dokonującego wymiany. W trakcie wymiany będą również aktualizowane umowy dostawy wody i odbioru ścieków, w tym celu prosimy o przygotowanie dowodu osobistego Kontrahenta. Pracownicy przeprowadzą również kontrolę szczelności kanalizacji i sposobu odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych pod kątem wprowadzania wód przypadkowych tj. wód opadowych, roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

UWAGA: UPRASZA SIĘ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM COVID-19 O BEZWZGLĘDNE POINFORMOWANIE O TYM FAKCIE PRACOWNIKÓW PRZED ICH WEJŚCIEM DO DOMU!

W przypadku niemożliwości dokonania wymiany z powyższego powodu (lub innych powodów uniemożliwiających wymianę), prosimy o kontakt telefoniczny z GOKOM Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. na nr tel. 17 871 43 00 lub 571 390 664 w celu ustalenia indywidualnego terminu wymiany wodomierza.

 

Wymiana wodomierzy – zasady

1. Odbiorcy posiadający wodę z sieci:

– montaż wodomierza głównego ultradźwiękowego  na koszt GOKOM

2. Odbiorcy posiadający tylko wodomierz na wodzie własnej w celu pomiaru ilości zużytych ścieków

– montaż wodomierza ultradźwiękowego  na koszt GOKOM

3. Odbiorcy posiadający wodomierz na wodzie z sieci GOKOM i na wodzie własnej służący do pomiaru ilość zrzuconych ścieków:

– montaż wodomierza głównego  ultradźwiękowego na koszt GOKOM

– montaż wodomierza  ultradźwiękowego na wodzie własnej koszt 550,00 zł brutto

lub

– zmiana sposobu rozliczania ilości zrzucanych ścieków na ryczałt zgodny z ilością osób zamieszkujących gospodarstwo domowe

4. Odbiorcy posiadający wodomierz główny z sieci GOKOM i odlicznik wody bezpowrotnie zużytej

– montaż wodomierza głównego ultradźwiękowego  na koszt GOKOM

– montaż wodomierza  ultradźwiękowego na instalacji wody bezpowrotnie zużytej koszt 550,00 zł brutto

lub

– wypowiedzenie umowy o prowadzenie odczytów i rozliczeń wodomierza dodatkowego na ilość bezpowrotnie zużytej wody