Zakres usług 2022-06-28T11:10:33+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

Zakres Usług

ZAKRES USŁUG

Informujemy, że istnieje możliwość zlecenia usługi odbioru odpadów komunalnych obejmującej załadunek i transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Kwiatkowskiego 4 w Boguchwale. Zlecenie usługi na podstawie formularza zgodnie z załącznikiem
(załącznik Zlecenia).

Dział gospodarki odpadami w GOKOM Sp. z o.o. świadczy następujące usługi:

 • odbiór i wywóz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 • odbiór i wywóz surowców wtórnych,
 • odbiór i wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym,
 • odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych
 • odbiór odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie),
 • wynajem kontenerów na odpady o pojemności 1,1 m 3 i 7 m3,
 • sprzedaż pojemników 120 l na odpady

Dodatkowe informacje dotyczące usług można uzyskać pod numerem telefonu: 606 167 536

Usługi dodatkowe – odpłatność
Wysokość opłat za dodatkowe usługi świadczone przez GOKOM Sp. z o.o. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.

 • worek 80 l na popiół wraz z odbiorem z nieruchomości – 10,00 zł/szt.,
 • transport odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów zielonych odpowiednio przygotowanych do załadunku, z nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 3,50 zł/km,
 • załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów zielonych transportowanych do PSZOK – 60,00 zł/rg (liczony jako iloczyn liczby osób ładujących odpady i czasu załadunku),
 • przyjęcie odpadów remontowo – budowlanych (zmieszanych) w PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała – 300,00 zł/m3,
 • przyjęcie odpadów styropianu budowlanego (pochodzącego z drobnego remontu) w PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała – 69,00 zł/m3,
 • przyjęcie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała – 1180,00 zł/Mg,
 • przyjęcie trawy, liści, gałęzi pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne – 100,00 zł/m3,
 • przyjęcie zużytych opon od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała, a także pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych na której powstają odpady komunalne :
  a) do 17 cali – 7,00 zł/szt.,
  b) powyżej 17 cali – 13,00 zł/szt.
  c) opona rolnicza, wielkogabarytowa – 70,00 zł/szt.