Zapytanie ofertowe – Budowa pompowni wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

//Zapytanie ofertowe – Budowa pompowni wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zadanie pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kielanówka i m. Racławówka, budowa pompowni wodociągowej w m. Racławówka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  umowa nr 00146-65150-UM0900166/20 (zamówienie sektorowe podprogowe)

Oferty prosimy składać mailowo na adres : sekretariat@go-kom.pl lub w sekretariacie firmy w terminie do 17.01.2022 r.

W załączeniu udostępniamy materiały do w/w postępowania.

Zapytanie ofertowe Kielanówka, Racławówka

SWZ- zał. nr 1

Formularz ofertowy – zał. nr 2

Wzór umowy – zał. nr 3

PB Racławówka pompownia- załacznik nr 4

Projekt K.S Kielanówka-załącznik nr 5

2021-12-31T11:32:03+01:00 31.12.2021|