ZP/3/2022

//ZP/3/2022

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, pn „Dostawa sukcesywna oleju napędowego do stacji paliw GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale w 2023 roku”

Termin składania ofert: 22.12.2022 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 22.12.2022 r. godz. 12:00

Ogłoszenie nr ocds-148610-f4ce2bfa-7acd-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ i załaczniki

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie

Zawiadomienie dot. daty podpisania umowy

2022-12-23T12:20:10+01:00 13.12.2022|