ZP/2/2022

//ZP/2/2022

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, pn ,,Usługa transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z terenu gminy Boguchwała w 2023 roku”.

Termin składania ofert: 15.12.2022 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 15.12.2022 r. godz. 11:00

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00481913/01 z dnia 2022-12-07

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ i załączniki

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

Informacja z otwarcia ofert 15.12.2022

 

2022-12-15T11:25:00+01:00 07.12.2022|