ZP/2/2021

//ZP/2/2021

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym , na podstawie art. 275 pkt.1 pod nazwą ,, Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej”.

Numer zamówienia w BZP: 2021/BZP 00070750/01

W załaczeniu udostępniamy SWZ wraz z załacznikami.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

________________________________________________________

09.06.2021 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania z dnia 08.06.2021 r. dotyczące zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej”:

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostawy zamiatarki ciągnionej bez myjki ciśnieniowej 150 bar?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy zamiatarki ciągnionej bez myjki ciśnieniowej. Odpowiednio do w/w pytania zostanie zmienione ogłoszenie o zamówieniu wraz ze zmianą terminu składania ofert oraz SIWZ.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00076169/01

W załaczeniu udostępniamy aktualny SIWZ wraz z załącznikami.

______________________________________________________________

15.06.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn. ,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej” zamierzamy przeznaczyć kwotę: 250 000,00 zł brutto.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. udostępnia informację z otwarcia ofert dotyczącej zamówienia pn. ,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej”

Tabela 1. Zestawienie ofert.

Nr oferty Firma ( nazwa) oraz adres Wykonawcy Kryteria oceny ofert
  • Cena – 60 %
  • Długość okresu gwarancji – 40%
1. Firma Handlowo-Usługowa TRAKTOR-SERWIS KRAJEWSKI MAREK

34-600 Limanowa,

Stara Wieś 360

 

  • Cena – 287 861,57 zł brutto
  • Długość okresu gwarancji – 24 miesiące

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

24.06.2021 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w załączeniu udostepnia zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.

Termin składania ofert do: 15.06.2021 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert do: 15.06.2021 r. godz. 12:00

2021-07-14T08:13:21+02:00 09.07.2021|