ZP/3/2021

//ZP/3/2021

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 pod nazwą ,, Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej”.

Numer zamówienia w BZP: 2021/BZP 00094267/01

W załaczeniu udostępniamy SWZ wraz z załącznikami.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.


02.07.2021 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w załączeniu udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz aktualny SWZ dotyczący prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert do: 09.07.2021 godz. 09:00
Termin otwarcia ofert do: 09.07.2021 godz. 12:00
2021-07-14T08:13:14+02:00 09.07.2021|