ZP/5/2021

//ZP/5/2021

Zamówienie publiczne pn ,, Dostawa sukcesywna oleju napędowego do stacji paliw GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale w 2022 roku”

Numer BZP: 2021/BZP 00292224/01 z dnia 2021-11-30

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego pn ,, Dostawa sukcesywna oleju napędowego do stacji paliw GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale w 2022 roku”.

W załączeniu udostępniamy SWZ wraz z załącznikami.

______________________________________________

07.12.2021 r.

Gospodarka Komunalna w załączeniu publikuje pytania i odpowiedzi do prowadzonego postępowania.

Pytania i odpowiedzi

______________________________________________

09.12.2021 r.

Gospodarka Komunalna udostępnia informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

Informacja z otwarcia ofert 09.12.2021

_______________________________________________________

13.12.2021 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie 13.12

_______________________________________________________

15.12.2021 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie 15.12.2021

 

SWZ

zał. nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa

2021-12-21T10:53:33+01:00 30.11.2021|