ZP/6/2021

//ZP/6/2021

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne w trybie podstawowym wariant 1 pn ,, Usługa transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z terenu gminy Boguchwała w 2022 roku” .

Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00312581/01

W załączeniu udostępniamy SWZ i załączniki.

_____________________________________________

20.12.2021 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. poniżej udostępnia informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

______________________________________________

20.12.2021 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. poniżej udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert 20.12.2021

______________________________________________

23.12.2021 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. poniżej udostępnia zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie 23.12.2021r.

______________________________________________

29.12.2021 r.

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. poniżej udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Zawiadomienie 29.12.2021

 

 

SWZ ODPADY 2021

zal nr 1 formularz ofertowy część I

zal nr 1 formularz ofertowy część II

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał nr 3 Część I – Wzór umowy

Zał nr 3 Część II – Wzór umowy

2021-12-29T14:10:47+01:00 13.12.2021|