Inwestycje 2014-2020

//Inwestycje 2014-2020

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. informuje, że z dniem 15.12.2020 r. zakończono inwestycję realizowaną przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lutoryż do dz. nr ewid. 1533/8; Nosówka do dz. nr ewid. 117/2; Racławówka do dz. nr ewid. 1094/2; Wola Zgłobieńska do dz. nr ewid. 1202″ mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie wiejskim gminy Boguchwała w miejscowościach: Lutoryż, Nosówka, Racławówka i Wola Zgłobieńska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach inwestycji zostało wybudowane ok. 1,2 km sieci wodociągowej i ok. 1,2 km sieci kanalizacji sanitarnej.

2021-08-06T13:45:58+02:00 06.08.2021|