Przetargi 2021-09-15T08:37:29+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

Przetargi

PRZETARGI

ZP/5/2021

30.11.2021|

Zamówienie publiczne pn ,, Dostawa sukcesywna oleju napędowego do stacji paliw GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale w 2022 roku" Numer BZP: 2021/BZP 00292224/01 z dnia 2021-11-30 Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego pn ,, Dostawa sukcesywna oleju napędowego do stacji paliw GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale w 2022 roku". W załączeniu udostępniamy SWZ wraz z załącznikami.   SWZ zał. nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa

ZP/2/2021

09.07.2021|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym , na podstawie art. 275 pkt.1 pod nazwą ,, Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej". Numer zamówienia w BZP: 2021/BZP 00070750/01 W załaczeniu udostępniamy SWZ wraz z załacznikami. Zapraszamy do udziału w postępowaniu. ________________________________________________________ 09.06.2021 r. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania z dnia 08.06.2021 r. dotyczące zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej”: Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostawy zamiatarki ciągnionej bez myjki ciśnieniowej 150 bar? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza [...]

ZP/3/2021

09.07.2021|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 pod nazwą ,, Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej". Numer zamówienia w BZP: 2021/BZP 00094267/01 W załaczeniu udostępniamy SWZ wraz z załącznikami. Zapraszamy do udziału w postępowaniu. 02.07.2021 r. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w załączeniu udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz aktualny SWZ dotyczący prowadzonego postępowania. Termin składania ofert do: 09.07.2021 godz. 09:00 Termin otwarcia ofert do: 09.07.2021 godz. 12:00

GOKOM
Sp. z o. o.