Przetargi 2021-09-15T08:37:29+02:00

ODCZYT WODOMIERZY
Wypełnij formularz

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Zadzwoń: 668 135 152

Przetargi

PRZETARGI

Zamówienie ZP/1/2023

19.10.2023|

Gospodarka Komunalna ogłasza zamówienie publiczne pn ,, Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania odpadów z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu trzyosiowym". Dokumenty postępowania i komunikacja odbywać się będzie na platformie E-zamówienia link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-05c88d47-6d98-11ee-9aa3-96d3b4440790 Termin składania ofert: 27.10.2023 godz. 9:30 Termin otwarcia ofert: 27.10.2023 godz. 11:00      

ZP/3/2022

13.12.2022|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, pn „Dostawa sukcesywna oleju napędowego do stacji paliw GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale w 2023 roku” Termin składania ofert: 22.12.2022 r. godz. 9:00 Termin otwarcia ofert: 22.12.2022 r. godz. 12:00 Ogłoszenie nr ocds-148610-f4ce2bfa-7acd-11ed-94da-6ae0fe5e7159 Ogłoszenie o zamówieniu SWZ i załaczniki Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie Zawiadomienie dot. daty podpisania umowy

ZP/2/2022

07.12.2022|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, pn ,,Usługa transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z terenu gminy Boguchwała w 2023 roku". Termin składania ofert: 15.12.2022 r. godz. 9:00 Termin otwarcia ofert: 15.12.2022 r. godz. 11:00 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00481913/01 z dnia 2022-12-07   Ogłoszenie o zamówieniu SWZ i załączniki Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie Informacja z otwarcia ofert 15.12.2022  

ZP/1/2022

15.03.2022|

Gospodarka komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, pn ,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego". Termin składania ofert: 22.03.2022 r. godz. 9:00 Termin otwarcia ofert: 22.03.2022 r. godz. 12:00 Numer zamówienia w BZP: 2022/BZP 00085528/01 SWZ i załączniki ogłoszenie o zamówieniu Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie Informacja z otwarcia ofert 22.03.2022 Zawiadomienie 24.03.2022 Zawiadomienie 24.03.2022 poprawione

Zapytanie ofertowe – Budowa pompowni wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

31.12.2021|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zadanie pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kielanówka i m. Racławówka, budowa pompowni wodociągowej w m. Racławówka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  umowa nr 00146-65150-UM0900166/20 (zamówienie sektorowe podprogowe) Oferty prosimy składać mailowo na adres : sekretariat@go-kom.pl lub w sekretariacie firmy w terminie do 17.01.2022 r. W załączeniu udostępniamy materiały do w/w postępowania. Zapytanie ofertowe Kielanówka, Racławówka SWZ- zał. nr 1 Formularz ofertowy - zał. nr 2 Wzór umowy - zał. nr 3 [...]

ZP/6/2021

13.12.2021|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne w trybie podstawowym wariant 1 pn ,, Usługa transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z terenu gminy Boguchwała w 2022 roku" . Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00312581/01 W załączeniu udostępniamy SWZ i załączniki. _____________________________________________ 20.12.2021 r. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. poniżej udostępnia informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie ______________________________________________ 20.12.2021 r. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. poniżej udostępnia informację z otwarcia ofert. Informacja z otwarcia ofert 20.12.2021 ______________________________________________ 23.12.2021 r. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. poniżej [...]

ZP/5/2021

30.11.2021|

Zamówienie publiczne pn ,, Dostawa sukcesywna oleju napędowego do stacji paliw GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale w 2022 roku" Numer BZP: 2021/BZP 00292224/01 z dnia 2021-11-30 Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego pn ,, Dostawa sukcesywna oleju napędowego do stacji paliw GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale w 2022 roku". W załączeniu udostępniamy SWZ wraz z załącznikami. ______________________________________________ 07.12.2021 r. Gospodarka Komunalna w załączeniu publikuje pytania i odpowiedzi do prowadzonego postępowania. Pytania i odpowiedzi ______________________________________________ 09.12.2021 r. Gospodarka Komunalna udostępnia informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia. Informacja o kwocie [...]

ZP/2/2021

09.07.2021|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym , na podstawie art. 275 pkt.1 pod nazwą ,, Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej". Numer zamówienia w BZP: 2021/BZP 00070750/01 W załaczeniu udostępniamy SWZ wraz z załacznikami. Zapraszamy do udziału w postępowaniu. ________________________________________________________ 09.06.2021 r. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania z dnia 08.06.2021 r. dotyczące zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej”: Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostawy zamiatarki ciągnionej bez myjki ciśnieniowej 150 bar? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza [...]

ZP/3/2021

09.07.2021|

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 pod nazwą ,, Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej". Numer zamówienia w BZP: 2021/BZP 00094267/01 W załaczeniu udostępniamy SWZ wraz z załącznikami. Zapraszamy do udziału w postępowaniu. 02.07.2021 r. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w załączeniu udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz aktualny SWZ dotyczący prowadzonego postępowania. Termin składania ofert do: 09.07.2021 godz. 09:00 Termin otwarcia ofert do: 09.07.2021 godz. 12:00

GOKOM
Sp. z o. o.