ZP/1/2022

//ZP/1/2022

Gospodarka komunalna Sp. z o.o. ogłasza zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, pn ,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego”.

Termin składania ofert: 22.03.2022 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 22.03.2022 r. godz. 12:00

Numer zamówienia w BZP: 2022/BZP 00085528/01

SWZ i załączniki

ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

Informacja z otwarcia ofert 22.03.2022

Zawiadomienie 24.03.2022

Zawiadomienie 24.03.2022 poprawione

2022-03-25T12:27:28+01:00 15.03.2022|